Ballangen var en kommune i Nordland. Den ble sammen med deler av Tysfjord kommune slått sammen med Narvik i 2020. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform.Ballangen kommune omfattet landet på sørsiden av Ofotfjorden, mellom Ballangen i øst og Efjorden i vest, videre fjellområdene innover mot Frostisen og Jietnjavárre til riksgrensen. Hele artikkelen