Mobiltelefoni er et offentlig radiotelefonnett som muliggjør forbindelse mellom to eller flere håndholdte terminaler – som for eksempel smarttelefoner. Mobiltelefoni-nettet er koblet sammen med det faste telefoni-nettet og Internett.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Mobilkommunikasjon

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel