Mobilkommunikasjon

Mobiltelefoni er et offentlig radiotelefonnett som muliggjør forbindelse med det faste telenettet. Første generasjon automatiske mobiltelefoner var basert på analog teknikk med det nordiske NMT (Nordisk mobiltelefonsystem) fra 1981, det amerikanske AMPS (Advanced Mobile Phone Service) fra 1984, og det britiske TACS (Total Access Communication System) fra 1985, som de dominerende. Hele artikkelen

Ny artikkel