Den første innvandringen til Salomonøyene fant trolig sted i 2. årtusen fvt. Den første europeer som kom dit, var den spanske sjøfareren Álvaro de Mendaña de Neira (1567). Han gav øyene navn etter Bibelens kong Salomo fordi han trodde han hadde funnet sagnlandet Ofir.Senere gjorde Mendaña og andre oppdagelsesreisende flere mislykkede forsøk på å gjenfinne øyene, men det gikk 200 år før de igjen fikk besøk av europeere (Philip Carteret i 1767 og Louis-Antoine de Bougainville 1768).I 1850-årene begynte den anglikanske kirke å drive misjon på øyene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Salomonøyenes historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel