I Vest-Sahara foregikk det handel med Europa fra 300-tallet fvt. Enda eldre hulemalerier viser jakt, husdyrhold og jordbruk. Romerne hadde kontakt med det vestlige Sahara, som i middelalderen ble bebodd av berberfolk, senere dominert av arabisktalende, muslimske beduiner. Islam kom tidlig til Vest-Sahara og bidro til å forsterke kontakten med omkringliggende områder, blant annet i form av handel med de viktige byene Marrakesh i nord og Timbuktu i sør. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Vest-Saharas historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel