Tyttebærkrigen er en populær betegnelse for et mislykket norsk felttog i Bohuslän høsten 1788. Ved Kvistrum bro angrep nordmennene de svenske styrkene og tok 800 fanger, men slaget førte ikke til varige resultater. De norske styrkene ble redusert av sykdom og man antar nå at rundt 1500 soldater døde som følge av felttoget.