Zip, et utbredt filkomprimeringsformat, der programvare som håndterer formatet distribueres over Internett. Hensikten er å kunne samle flere filer i én komprimert «pakke», slik at de kan distribueres under ett filnavn og oppta mindre plass på lagringsmediet eller ved forsendelse over et nettverk.