Zebrano, løvtre i erteblomstfamilien fra Vest-Afrika. Kjerneveden er grågul med mørkbrune sebrastriper, grovporet og med vekslende fiberretning. Densitet ved 15 % trefuktighet ca. 0,78 g/cm3. Veden har god elastisitet og slagbruddfasthet, ellers middels styrke. Den er holdbar og motstandsdyktig mot insekter. Stort harpiksinnhold som kan være sjenerende ved bearbeiding. Anvendes særlig til spesielle innredninger og snekkerformål der stripeeffekten er ønsket; velegnet også til redskapsskaft og ski.