En ytre enhet, også kalt periferienhet, er en utstyrsenhet i et datamaskinsystem som er tilkoblet sentralenheten og har til oppgave å mate inn data for behandling, lagring, presentasjon eller formidling av data som kommer ut av systemet. Vanlige inn-enheter er tastatur, mus og skanner, mens de vanligste ut-enhetene er dataskjerm og skriver. I en mellomstilling står eksterne kommunikasjons- og lagringsenheter.