Yrkesprøving, test for voksne født før 1978, som har fått rett til gratis yrkesprøving for å få dokumentert sine kunnskaper i forhold til læreplanene i fag der man vanligvis krever fag- eller svenneprøve. Se også realkompetanse.