yrkesbil

Artikkelstart

Yrkesbil er en bil som primært brukes til yrkeskjøring. Hvorvidt bilen klassifiseres som yrkesbil har betydning for hvordan bruken av bilen skattlegges. Det er avgjørende at den benyttes til kjøring som en del av en virksomhet.

Yrkesbiler i skattemessig forstand kan være flere forskjellige biltyper, blant annet personbiler, varevogner, kombinerte biler, busser og lastebiler. Biler som eies eller leases av et foretak vil alltid være yrkesbiler og er en kostnad i regnskapet til selskapet. Alle kostnader ved bilholdet, utenom bøter og forelegg, er fradragsberettiget for selskapet.

De som kjører yrkesbiler fordelsbeskattes dersom vedkommende kjører bilen privat. Man får altså en beregnet inntektsfordel, som man må betale skatt av. Årsaken er jo at bedriften dekker kostnader ved bilen som personlige bileiere må dekke selv.

Det er kun yrkesbiler med grønne skilter klasse 2 (under 7501 kg) som gir beskatning for privat bruk. En hvitskiltet yrkesbil kan sporadisk benyttes til privat bruk (inntil 10 dager per år eller 1000 km).

En selvstendig næringsdrivende som benytter bil i næring, må følge reglene for yrkesbil.

For vare- og lastebileiere blir det viktig å skille mellom privat kjøring og kjøring på oppdrag som en del av den daglige driften.

Yrkesbiler som eies av personlige skatteytere

Biler som eies eller leases av en personlig skatteyter kan også regnes som yrkesbil. Biler som utelukkende brukes til yrkeskjøring og ikke privat av eier/leaser til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og/eller besøksreiser til hjemmet, er yrkesbil uansett kjørelengde uavhengig av biltype.

Dersom yrkesbilen er eiet privat og er en av følgende biler, er det en yrkesbil uavhengig av kjørelengde:

  • lastebil med totalvekt på 7,5 tonn eller mer
  • buss med mer enn 15 passasjerplasser
  • bil som er registrert for ni passasjerer eller mer dersom den brukes til kjøring organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise
  • bil som det er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise

Dersom bilen er eid privat og ikke er en av de som er nevnt over, inkludert buss med 15 passasjerplasser eller mindre, og den brukes i yrkesvirksomhet, vil den regnes som en yrkesbil dersom minst ett av vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • yrkeskjøring utgjør minst 6000 km per år (over en treårsperiode)
  • yrkesbruken utgjør den overveiende del av den totale bruken

Biler som er eiet eller leaset av personlig skatteyter og ikke fyller vilkårene for å være yrkesbil, behandles skattemessig som privatbil. Dette gjelder selv om bilen brukes noe i yrket.

Firmabil

Firmabiler er biler som eies eller leases av et foretak, og som arbeidstaker disponerer privat. Dersom den ansatte kjører en bil som eies eller leases av selskapet, og som stilles til disposisjon for den ansatte, er bilen en firmabil. En firmabil regnes som en fordel på linje med lønnsinntekt, og fører til at skattegrunnlaget øker som følge av at inntekten øker.

Hovedregelen er at privat bruk av firmabil er en fordel som utløser skatteplikt. Dette gjelder også når man bruker arbeidsgivers bil til private reiser.

Yrkesbil er for øvrig også navnet på en norsk bransjeavis som skriver om blant annet godstransport, yrkesbiler og aktuelle transportemner. Nettside: www.yrkesbil.no

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg