Yorkshiresvin, engelsk svinerase, bestod opprinnelig av rasene små, middelstor og stor yorkshire. Stor yorkshire heter nå yorkshire i noen land og large white i andre, og er verdens mest utbredte svinerase. Det er en kombinert baconrase med god fruktbarhet, tilvekst og fôrutnyttelse. I Norge utgjør rasen bare noen få prosent av svinebestanden og utnyttes i krysningsavlen med norsk landrase. Avlsmaterialet importeres fra Finland og Sverige i en utvekslingsavtale med Norsvin.