Yellowhead virus disease, virussykdom hos reker, i første rekke hos tigerreker, Penaeus monodon. Se også krepsdyr (Sykdommer).