Xoanon, betegnelse på meget gamle og ærverdige statuer, gjerne gudebilder. De synes for det meste å ha vært utført i tre i en primitiv stil, og var ofte tillagt magiske egenskaper.