Xeromorf, om en plante eller en del av planten med spesielle bygningstrekk som gjør den skikket til å leve under tørre vokseforhold. Se xerofytter.