Xenolitt, inneslutning av eldre bergart i en magmatisk bergart. Hvis det er tett med fremmede inneslutninger, vil bergarten kunne kalles for en eruptivbreksje. På grunn av varmepåvirkningen vil en xenolitt vanligvis være betydelig omvandlet. Den kan ha smeltet langs kantene, ha reagert kjemisk med smelten, eller blitt omvandlet til hornfels.