Wuchereria bancrofti og Loa loa er de viktigste årsakene til ormesykdommer. De hører med til familien filarier og finnes stort sett overalt i et belte rundt Jorden mellom 40° n.br. og 25° s.br. Mikrofilariaene fra Wuchereria bancrofti slår seg ned i lymfeårene, og hvis det er mange av dem, oppstår hevelser, oftest i beina, som kan svulme betydelig opp, og i sjeldne tilfeller gi opphav til elefantsyke (elefantiasis).