Woofer, engelsk betegnelse på basselementet i en kombinasjonshøyttaler. Se høyttaler.