Wittichenitt, metallisk mineral som finnes på enkelte ertsforekomster i Telemark. Det er et sulfosalt som består av kobber, vismut og svovel, Cu3BiS3, tilhører spydglansene.