Witoto, indiansk folk i det vestlige Amazonas, Peru og Colombia, særlig langs elven Putumayo. Omfatter flere undergrupper, til sammen ca. 5000 mennesker. På begynnelsen av 1900-tallet opplevde witotoene og andre indianske grupper i det vestlige Amazonas at deres områder ble invadert av hvite gummitappere. Indianerne ble med brutale midler tvunget til å arbeide for gummitapperne, og mange omkom. På bakgrunn av at et av de største gummitapperselskapene opererte på basis av britiske investeringer, nådde rykter om overgrepene etter hvert Europa. Roger Casement (senere irsk frigjøringsleder), som noen år tidligere hadde avslørt den belgiske kong Leopold 2s brutale vanstyre i Kongo, skrev i 1911 en rapport til Underhuset om forholdene i Peru.