Wire-arbeid, servicearbeid på petroleumsbrønner som utføres med utstyr som fires opp og ned i brønnen i en wire. Arbeidet kan utføres mens brønnen står under trykk.