White spot disease, virussykdom hos reker, se krepsdyr (Sykdommer).