Whiskey er den amerikanske og irske stavemåten for brennevinet whisky.