Whipstock, ledekile, kile som plasseres i borehullet slik at borekronen tvinges ut til siden, og boreretningen endres. Var opprinnelig et viktig verktøy ved avviksboring.