Weddellsel, selart i familien ekte seler. Den blir over 250 cm og 400 kg. Pelsen er grå og marmorert med svarte og lyse flekker. Undersiden er lysere. Arten lever i pakkisen ved kysten av Antarktis og yngler på fast is der og dessuten på øyer nord til Sør-Georgia. Den lever mest av fisk og blekksprut, og er den selarten som går lengst sør. Weddellselen dykker regelmessig ned til 200–400 meters dyp, dykk ned til 600 meter med en varighet på godt over en time har vært registrert.