Med weasel forstås innen pelsbransjen skinn av røyskatt som kommer fra Nord-Amerika eller Sør-Europa. Se også hermelin.