Wave-guide, rør av elektrisk ledende materiale med rektangulært eller sirkulært tverrsnitt, som brukes til å overføre høyfrekvente elektromagnetiske bølger, dss. bølgeleder.