Washoe, indianerstamme i USA, bosatt omkring Lake Tahoe i California og Nevada. Språket hokan-språkene. Folketallet har neppe noen gang vært over 5000, og mot slutten av 1800-tallet var det nede i 300. I dag (2006) har stammen ca. 1500 medlemmer. Tradisjonelt har de livnært seg av jakt, sanking og et rikt fiske, særlig i elvene i området. De har også en rik tradisjon som kurvmakere, og i de senere år har en del washoe livnært seg som kunsthåndverkere. Stammen forsøker også å skaffe arbeidsplasser og inntekter gjennom å få ulike virksomheter til å etablere seg på deres område, etter at washoe-befolkningen selv lenge har måttet nøye seg med en marginal posisjon som tilfeldig arbeidskraft i utkanten av det moderne samfunnet.