Wappinger, algonkintalende indianerstamme som tidlig på 1600-tallet holdt til mellom Connecticut River og Hudson River fra Poughkeepsie til Manhattan i det nåværende New York. Sammen med ni nært beslektede grupper dannet wappinger en sammenslutning som i årene 1640–45 kjempet mot nederlandske kolonister. Helt til 1756 holdt en del wappinger til langs kysten, men deretter slo de seg sammen med nanticoke ved Chenango. Begge gruppene ble senere absorbert av delaware. Folketallet omkring 1600 er anslått til 4700. Wappinger var særlig kjent for tilvirkning av wampum.