Walkie talkie, forkortes W-T, lite, bærbart radiosett. En walkie-talkie består av en kombinert radiosender og radiomottager og kan benytte forskjellige modulasjonssystemer og frekvensområder. Ofte brukes frekvensmodulasjon og meterbølger. Walkie-talkies benyttes av militære, politi, brannvesen, sikringstjeneste m.m. i forbindelse med kortdistanse-kommunikasjon mellom mobile enheter. Rekkevidden er vanligvis 1–10 km. Det kreves konsesjon fra Post- og teletilsynet for bruk av radioutstyr, men for walkie-talkies gjelder en generell tillatelse så lenge utstyret er i henhold til forskriftene og dermed bruker riktige frekvensbånd.