Vute, i betongkonstruksjoner benevnelse på kapitél, overgangsledd mellom søyle og drager, med rent konstruktiv funksjon. Hvor bare praktiske hensyn gjør seg gjeldende, får vuten gjerne form av en rett skrånende utvidelse av søylens tverrsnitt, i dragerens lengderetning.