Vute er i betongkonstruksjoner en benevnelse på et forsterkende overgangsledd mellom søyle og drager, eller mellom søyle og armert dekke. Vuten har som oftest en rent konstruktiv funksjon, ikke dekorativ, og vuten har derfor gjerne form av en rett skrånende utvidelse av søylens tverrsnitt.