Vulkanisør, person som reparerer bildekk o.l. ved vulkanisering. Arbeidsområdet inngår i arbeidet til en hjulutrustningsreparatør.