Vrangblærerot, flerårig art i blærerotfamilien. ca. 50 cm lang, med finflikede blad og som regel 5 lysegule blomster. Vokser i stille, næringsfattig ferskvann, sjelden på Østlandet. Se også blærerot.