Votum, plur. vota, stemmegivning, meningsytring. Oftest brukt om viktige parlamentariske avstemninger, f.eks. mistillitsvotum. Er votum begrunnet, kalles det motivert votum. Mindretallets oppfatning i en kollegial domstol eller en parlamentarisk komité kalles dissens eller dissenterende votum.