Vortebiter, gresshoppeart i familien løvgresshopper. Vortebiter er opptil 45 mm lang, grønnbrun med mørkere flekker. Navnet skriver seg fra at man tidligere trodde at vortebiter kunne fjerne vorter ved å bite i dem. Den er et rovdyr som også lever av vegetabilsk næring. Finnes i de sørlige og østlige deler av Norge. Den er særlig tilknyttet villenger, og har i store deler av Europa blitt sjelden. I Norge er den fortsatt vanlig.