Vorteøgle, krypdyrart i familien giftøgler. Den ligner gilaøgle, men har noe lengre hale; totallengde inntil 80 cm. Flekket i gult og svart. Vorteøglen har et giftig bitt og lever av små pattedyr, fugler, øgler, egg, insekter m.m. Bittet er smertefullt, men sjelden dødelig for mennesker. Arten er skumrings- og nattaktiv og ganske sjelden. Lever i Mexico og sørvestlige deler av USA.