von und zu Mansbach, tysk uradelsslekt med hovedsete på godset Mansbach i Hessen. En gren av slekten innvandret til Danmark-Norge med generalløytnant Johann Friedrich von und zu Mansbach (1744–1803). Fra 1779 tjenstgjorde han som sjef for forskjellige regimenter i Norge, og var fra 1790 dessuten kommandant på Fredriksten festning. Han var far til offiseren og diplomaten Carl von und zu Mansbach (1790–1867). Sistnevntes sønn, svensk-norsk ministerresident i Brussel Carl Adalbert von und zu Mansbach (1820–90), slo seg etter farens død ned på slektsgodsene Mansbach og Bodenhausen i Tyskland, og ble slektens siste mann i Norge.