von Otter, svensk adelsslekt av tysk opprinnelse. Slekten kom til Sverige med Carsten Otter (1589–1657), kjøpmann i Örebro. Hans sønn, landshøvding i Blekinge Salomon Otter (1647–1732), ble adlet med navnet von Otter 1691, og ble opphøyet til friherre 1719. Til slekten hører bl.a. Fredrik von Otter (1833–1910), som var statsminister 1900–02, og hans sønnesønns datter, operasangeren Anne Sophie von Otter (f. 1955). Slekten har arvet slekten Gyllensvaans fideikomiss Westanå.