von Hadeln, dansk og norsk adelsslekt; opprinnelig en gammel frisisk slekt som år 1106 skal ha flyttet til området Hadeln. Slekten kom til Norge med Lorentz von Hadeln som 1603 ble forlenet med Sem gård og Eiker len. Den norske gren av slekten døde ut på mannssiden omkring år 1700, mens den danske gren døde ut 1984.