von Blixen, pommersk adelsslekt som er kjent siden 1239. Conrad Christopher von Blixen ble naturalisert som svensk adelsmann 1723 og tildelt friherretittel 1772. Hans sønn general friherre Carl Philip von Blixen (1750–1829) arvet stamhuset Dallund på Fyn og ble 1802 dansk baron med navnet Blixen-Finecke. Hans sønnesønn var dansk utenriksminister baron Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke (1822–1873), som var farfar til bl.a. baron Bror Frederik von Blixen-Finecke, gift med forfatteren Karen Blixen (1885–1962). Slekten eier godsene Näsbyholm i Skåne og Hesselagergård på Fyn.