Volontør, ungdom som arbeider uten lønn eller med lav lønn i en forretning eller institusjon for å utdanne seg eller for senere å få fast ansettelse.