Volley, i tennis og andre ballidretter et direkte slag eller spark på en flyvende ball før den tar bakken. En halv volley innebærer å treffe ballen idet den spretter opp fra bakken.