vold (organisasjoner mot vold)

Artikkelstart

Ungdom mot Vold er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, narkotika, rasisme, fordommer og kriminalitet. Dette skal skje i samarbeid med voldsofre, voldsutøvere, myndigheter, organisasjoner, stiftelser og myndighetene.

Krisesentersekretariatet skal gjennom sin virksomhet bekjempe og synliggjøre vold mot kvinner. Sekretariatet utarbeider statistikk, driver informasjonsarbeid og påvirker lovgivningsarbeid og rettspraksis. Det finnes 50 krisesentre rundt om i landet, noen er organisert av Krisesentersekretariatet, andre av Norsk Krisesenterforbund. De gir råd, støtte og rettledning til personer som har vært utsatt for mishandling, overgrep eller vold i hjemmet. I tillegg tilbyr krisesentrene midlertidig opphold til ofre og deres barn. Se krisesenter.

I Norge er det to resurssentre for voldtatte (DIXI ressurssenter), lokalisert i Oslo og Stavanger. Voldtektssentrene gir råd, støtte og rettledning til personer som har vært utsatt for voldtekt, og tilbyr blant annet deltakelse i selvhjelpsgrupper. I tillegg finnes det nitten voldtektsmottak i Norge.

Alternativ til vold (ATV) er en privat stiftelse med behandlings- og kompetansesenter med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV ble stiftet i 1987 som det første behandlingstilbudet i Europa til menn som er voldelige mot samlivsparter.

Amnesty International arbeider med å fremskaffe fakta om menneskerettighetsbrudd og overgrep. Resultatet av etterforskningen offentliggjøres jevnlig i rapporter. På bakgrunn av innsamlede fakta om enkeltpersoner, land eller tema, mobiliserer Amnesty International medlemmer og støttespillere til verdensomspennende og målrettede aksjoner og kampanjer.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan, og behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. I 2004 kom 2360 søknader om voldsoffererstatning. 71 prosent ble innvilget.

I 2004 ble det opprettet et eget forskningssenter om vold, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Senteret skal blant annet styrke kunnskapen og kompetansen om vold og overgrep.

Se voldskriminalitet. Se også aggresjon og aggresjonsforstyrrelser.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg