De komponenter av en bergartssmelte (et magma) som konsentreres i den fluide fasen, særlig vann og karbondioksid, men også hydrogensulfid, hydrogenfluorid, hydrogenklorid m.fl., samt mindre mengder av løste metallforbindelser.