Vognborg, i eldre tiders krigføring en borg dannet av kjøretøyer sammenstilt i firkant eller mangekant bak slaglinjen; et fast punkt der ikke-stridende kunne finne ly, og som hæren, i tilfelle den måtte trekke seg tilbake, kunne yte den siste motstand fra. Etter at slaget var utkjempet, måtte den seirende hær ofte kjempe hardt for å erobre vognborgen.