Vitrofyr, bergart, en porfyrisk lavabergart med grunnmasse av glass. Har samme kjemiske sammensetning som rhyolitt.