Vistra, tidligere vanlig betegnelse for vevnader av viskose stapelfibrer. Betegnelsen var opprinnelig knyttet til viskosefibrer fremstilt i Tyskland (1922).