Visningsgrense, uttrykk for det vanninnholdet som jorden har når permanent visning av planter inntrer. Det resterende vannet i jorden er da så sterkt bundet til jordpartiklene at det ikke er tilgjengelig for plantene. Visningsgrensen er omtrent det samme for alle plantearter på samme jordart, men er vesentlig høyere i leirjord enn i sandjord.