Viskestokk, eller visker, stokk benyttet til rensing av løpet i kanon eller gevær. Den ene enden er forsynt med børster, eller har øye til fastgjøring av viskefille el.l.