Virtuelt universitet, høyere lærested som i praksis utøver alle sine funksjoner via Internett. All undervisning, veiledning og vurdering/eksamen foregår elektronisk. Slike læreinstitusjoner øker i antall og kan sees som en del av den elektroniske læringsindustrien. De er vanligvis private, forretningsbaserte og driver kun med utdanning, ikke med forskning.