Virginiajordbær, jordbærart som stammer fra Nord-Amerika. Sannsynligvis brukt i foredlingen av hagejordbær.